Anglick jazyk Past Perfect 2 Mgr Helena Slaninov

Title Anglick jazyk Past Perfect 2 Mgr Helena Slaninov
Language Cebuano
Pages 5
Views 138

Summary

Download Anglick jazyk Past Perfect 2 Mgr Helena Slaninov Slide


Description
Anglický jazyk Past Perfect 2. Mgr. Helena Slaninová VY_22_INOVACE_SLA_AJ. 2_1_28

Anglický jazyk Past Perfect 2. Mgr. Helena Slaninová VY_22_INOVACE_SLA_AJ. 2_1_28

 Past Perfect

Past Perfect

Předminulý čas prostý. Přelož věty do správného času 1. Byl jsem šťastný, protože jsem

Předminulý čas prostý. Přelož věty do správného času 1. Byl jsem šťastný, protože jsem viděl ten nový film. 2. Jana byla rozrušená, protože neuspěla u zkoušky. 3. Měli jste hlad? Ne, předtím jsme měli večeři. 4. Náhle jsem si uvědomil, že jsem nezavřel okno. 5. Šli jste včera do divadla? Ne, byli jsme tam už minulý týden. 6. Petr zapomněl, že ten dopis neposlal. 7. Rodiče mi připomněli, že auto prodali. 8. Než jsem šel do školy, koupil jsem si noviny. 9. Když jsme přišli domů, moje sestra už uklidila. 10. Necítila se dobře, protože se hodně najedla. 11. Byl Samuel na večírku? Ne, šel domů. 12. Byli tam noví spolužáci. Předtím jsem je neviděl. 13. Byli jsme nervózní. Předtím jsme ještě neletěli letadlem. 14. Kristýna byla unavená. Pracovala celé hodiny. 15. Viděli jsme auto, které se porouchalo.

Answers 1. I was happy because I had seen that new movie. 2. Jane

Answers 1. I was happy because I had seen that new movie. 2. Jane was upset because she had failed an exam. 3. Were you hungry? No, we had dinner before. 4. I suddenly realised that I hadn´t closed the window. 5. Did you go to theatre yesterday? No, we had been there last week. 6. Petr forgot that he hadn´t posted the letter. 7. My parents reminded me that they had sold the car. 8. Before I went to school, I had bought neswspapers. 9. When we came home, my sister had tidied up. 10. She didn´t feel well because she had eaten a lot. 11. Was Samuel at the party? No, he had gone home. 12. There were new classmates. I hadn´t seen them before. 13. We were nervous. We hadn´t flown by plane before. 14. Christine was tired. She had worked for hours. 15. We saw a car that had broken down.

Použité zdroje Text autorka DUMu Mgr. Helena Slaninová

Použité zdroje Text autorka DUMu Mgr. Helena Slaninová