Niny Slovenska Vypracovala Ivana Kubov o sa dnes

Title Niny Slovenska Vypracovala Ivana Kubov o sa dnes
Language Slovak
Format PPSX
Pages 10
File Size 792.7 KB
Views 256
Downloads 6

Summary

Download Niny Slovenska Vypracovala Ivana Kubov o sa dnes Slide


Description
Nížiny Slovenska Vypracovala: Ivana Kubáňová

Nížiny Slovenska Vypracovala: Ivana Kubáňová

Čo sa dnes naučíme? Za tri a pol hodiny prejdeme všetky ? nížiny doliny

Čo sa dnes naučíme? Za tri a pol hodiny prejdeme všetky ? nížiny doliny a kotliny máme na nohách modriny ?

Nížiny na mape • Znázorňujeme zelenou farbou • Do 300 metrov nad morom •

Nížiny na mape • Znázorňujeme zelenou farbou • Do 300 metrov nad morom • Najteplejšie a najsuchšie miesta • Vhodné na pestovanie rastlín Kukurica, pšenica, cukrová repa, zelenina. . .

Podunajská nížina Ø Najrozľahlejšia nížina Rovinatú a pahorkatú Ø Má dve časti Ø Pretekajú

Podunajská nížina Ø Najrozľahlejšia nížina Rovinatú a pahorkatú Ø Má dve časti Ø Pretekajú ňou rieky Dunaj, Váh, Nitra, Žitava, Hron, Ipeľ Ø Najväčšie mestá Bratislava, Nitra, Trnava, Komárno

Východoslovenská nížina ü Nachádza sa na východe SR ü Vodná nádrž Zemplínska šírava „Slovenské

Východoslovenská nížina ü Nachádza sa na východe SR ü Vodná nádrž Zemplínska šírava „Slovenské more“ ü Výroba potravín Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou ü Mestá

Záhorská nížina § Najlesnatejšia nížina § Pútnické miesta Šaštín, Marianka § Pestovanie kapusty, viniča

Záhorská nížina § Najlesnatejšia nížina § Pútnické miesta Šaštín, Marianka § Pestovanie kapusty, viniča § Významné mestá Skalica, Senica, Holíč, Malacky

Priraď nížinu a zopakuj si: Záhorská Východoslovenská Podunajská NÍŽINA POLOHA NÍŽINY juhozápad SR juhovýchod

Priraď nížinu a zopakuj si: Záhorská Východoslovenská Podunajská NÍŽINA POLOHA NÍŽINY juhozápad SR juhovýchod SR západ SR ROZLOHA najrozľahlejšia druhá v poradí najmenšia RIEKY do Dunaja tečú samostatne zo severu MESTÁ Bratislava, Trnava, Nitra viaceré sa vlievajú rieka Morava do Bodrogu Michalovce, Vranov nad Topľou Trebišov Brezová pod Bradlom, Myjava, Malacky

Zaspievaj si pesničku: ♪ Za tri a pol hodiny prešli sme všetky nížiny, doliny

Zaspievaj si pesničku: ♪ Za tri a pol hodiny prešli sme všetky nížiny, doliny a kotliny, máme na nohách modriny. ♪ Podunajskú nížinu-prešli sme za prvú hodinu. ♪ A Záhorskú nížinu- prešli sme za druhú hodinu. ♪ Východoslovenskú nížinu- prešli sme za tretiu hodinu.

Ďakujem za pozornosť Čo si pamätáme z dnešnej hodiny? Že máme tri nížiny. Vieme

Ďakujem za pozornosť Čo si pamätáme z dnešnej hodiny? Že máme tri nížiny. Vieme kde sa nachádzajú a čo v sebe ukrývajú dozvieme sa postupne. . .

Použitá literatúra • • • Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ: Tolmáči a kol. Vlastiveda:

Použitá literatúra • • • Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ: Tolmáči a kol. Vlastiveda: Metodické poznámky CD Škola hrou II, vydavateľstvo Vrana www. google. sk www. surfinvest. com/Clipart/Gif