VN CI THP NG S THI CA Php

Title VN CI THP NG S THI CA Php
Language Vietnamese
Format PPS
Pages 29
File Size 6.4 MB
Views 326

Summary

Download VN CI THP NG S THI CA Php Slide


Description
VĂN CÔI THẬP NGŨ SỰ THI CA Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ, Suy

VĂN CÔI THẬP NGŨ SỰ THI CA Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ, Suy ơn chuộc tội loài người thế, Tử sinh nhi tử tử nhi sinh, Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể Lạy ơn rất thánh Đức Bà, Xin vì phép ngắm Rosa thánh này, Ban ơn soi sáng bởi trời, Cùng ban sự sống đời cho con,

Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, Sai Sứ truyền tin Thánh Tử sinh.

Chúa toan cứu chuộc các sinh linh, Sai Sứ truyền tin Thánh Tử sinh. Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa, Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương, Cho con lòng vững đá vàng, Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai. Isave thánh đã già cả, Chúa định mang thai con cách lạ Đến viếng thăm con khỏi tội truyền

Con trong lòng Mẹ liền mừng tạ. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin

Con trong lòng Mẹ liền mừng tạ. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương, Cầu xin Chúa cả thiên đường, Cứu con cho khỏi các đàng tội khiên. Belem phong cảnh cực trần ai, Chúa chọn sinh nơi chốn khó thay, Máng cỏ bò lừa quì thở ấm. Thiên Thần mừng rỡ Chúa ra đời.

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương,

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương, Cho con được ở khiêm nhường, Chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời. Mẫu Hoàng vâng giữ lời truyền dạy. Đem Chúa vào đền xin chuộc lấy. Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời, Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, 70. Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương, Cho con thủ tiết băng sương. Đáng lên hưởng phúc thiên đàng mai sau.

Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm con, Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon

Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm con, Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon Đoạn trở vào đền tìm lại thấy, Con về thảo kính đến khi khôn. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này, xuống ơn. Cho con lòng thật ăn năn, 80. Soi gương phúc đức siêng năng vâng lời. Tạ: Tôi kính nhớ ngợi khen Đức Mẹ, Đã hưởng phần vui vẻ lạ thay, Vui vì khi sứ Chúa sai, Truyền tin lạ chịu thai Thánh Tử;

Vui vì Isave Thánh Nữ, Tội truyền con khỏi tự trong thai; Vui vì

Vui vì Isave Thánh Nữ, Tội truyền con khỏi tự trong thai; Vui vì khi thấy Chúa ra đời, Thiên Thần hát mừng Người cách lạ, Vui vì Chúa vào đền thờ cả; Thánh Simi kính tạ khen Người; Vui vì con lạc mất ba ngày. Tìm lại thấy trong nơi đền thánh, Bấy nhiêu sự chúng tôi dâng kính, Xin giàn ra trong tính phần vui, Cho chúng tôi hưởng phúc trên trời,

Được hằng sống đời vui vẻ. Sự vui qua sự sầu lại kế, Lòng

Được hằng sống đời vui vẻ. Sự vui qua sự sầu lại kế, Lòng Đức Bà như bể dạt dào, Khi thấy con chịu khốn khó bao, Thì Người cũng phải đau đớn hết. Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt, Thấy tội loài người lòng thảm thiết, Máu lộn mồ hôi đổ tóa ra, Phó mình vào nộp tòa quan xét. Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay, Xin vì sự nhiệm mầu này thẩm thương, Cho con được sức vững vàng, Chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

Khi Ðức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima năm 1917, Ðức

Khi Ðức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima năm 1917, Ðức Mẹ đã truyền dạy phải thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục.

Đức Mẹ truyền: “Nếu người ta thực thi những mệnh lệnh này thì thế

Đức Mẹ truyền: “Nếu người ta thực thi những mệnh lệnh này thì thế giới sẽ có hòa bình”. Ba mệnh là: 1. Ăn năn đền tội, và cải thiện đời sống.

2. Tôn sùng trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ. 3. Lần Chuỗi Mân Côi.

2. Tôn sùng trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ. 3. Lần Chuỗi Mân Côi.

15 phần thưởng Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng năng lần hạt

15 phần thưởng Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi:

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc

2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục,

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển;

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn.

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.

10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh

10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quang cao cả trên Thiên Đàng.

11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự

11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.

12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp

12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc

15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.

Similar Slides